Proelektrik
Ponuka PROelektrik

ON GRID systém

ON GRID systém je najčastejšie používané zapojenie. Elektrická energia z panelov sa spotrebúva v domácnosti, a v prípade jej nedostatku sa doplní z verejnej distribučnej siete. Naopak, v prípade nespotrebovania elektrickej energie z panelov sa prebytky odošlú do distribučnej siete (bezplatne).

Small 4 kWp

9x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-4K
1x Smart meter
1x príslušenstvo

Medium 6 kWp

14x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-6K
1x Smart meter
1x príslušenstvo

Najžiadanejší
Large 10 kWp

22x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-10K
1x Smart meter
1x príslušenstvo

Hybridné systémy - s batériou

Hybridný systém obsahuje naviac batériu pre uskladnenie elektrickej energie. V prípade že vyrobená energia už nedokáže byť spotrebovaná, odošle sa do batérie pre neskoršie použitie – napríklad v nočných hodinách.

Small Hybrid 4 kWp

9x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-4K
1x Smart meter
1x príslušenstvo
1x batéria

Medium Hybrid 6 kWp

14x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-6K
1x Smart meter
1x príslušenstvo
1x batéria

Large Hybrid 10 kWp

22x 455 W panel JASOLAR
1x Solax Mic X3-10K
1x Smart meter
1x príslušenstvo
1x batéria